BRANDING + PACKAGING + WEB DESIGN

Σχεδιασμός συσκευασίας

Δείτε σχετικά έργα

Σχεδιασμός ετικέτας
Σχεδιασμός περιέκτη
Σχεδιασμός σειράς προϊόντων
Σχεδιασμός κουτιού συσκευασίας
Σχεδιασμός τσάντας συσκευασίας

Μέσω του σχεδιασμού συσκευασίας, δημιουργούμε μια ξεχωριστή προσωπικότητα για ένα brand με προσαρμοσμένη συσκευασία, η οποία κεντρίζει την προσοχή του καταναλωτή και τον προκαλεί να αγοράσει.

Ο σχεδιασμός συσκευασίας, αποτελεί ανάμειξη τέχνης και επιστήμης. Το σχέδιο πρέπει να παρουσιάζει όλες τις λεπτομέρειες για να ενημερώνει τον καταναλωτή για τις πληροφορίες και τα οφέλη αγοράς του προϊόντος. Ταυτοχρόνως, πρέπει να φανερώνει τα καλλιτεχνικά στοιχεία, έτσι ώστε να δημιουργεί μια πολύ καλή εντύπωση.

Στόχος μας, στο σχεδιασμό συσκευασίας, είναι να περιγράψουμε την ιστορία πίσω από το προϊόν. Η ομάδα μας, συνδυάζει τη δημιουργικότητα με την εμπειρία, διασφαλίζοντας τη σωστή διεκπεραίωση των στοιχείων που συντελούν στη δημιουργία ενός εντυπωσιακού αποτελέσματος.

Η μεθοδολογία

Πρώτη επικοινωνία

1

Η πρώτη επαφή με τους πελάτες μας, πραγματοποιείται είτε στην έδρα του γραφείου μας, είτε τηλεφωνικά, είτε διαδικτυακά (email, skype, viber κ.α).

Η πρώτη αυτή επαφή, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για εμάς, καθώς αδημονούμε να γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από την ιδέα.

Λαμβάνουμε πληροφορίες για τη φιλοσοφία της επιχείρησης, τις οποίες αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βοηθάμε τον πελάτη να ορίσει σφαιρικά την ταυτότητα του προϊόντος του.

Κοστολόγηση

2

Έχοντας λάβει τις κατευθυντήριες γραμμές από τον πελάτη, προχωράμε στη διαδικασία εκτίμησης του κόστους και του χρόνου υλοποίησης του project.

Συζητάμε εκτενέστερα και φροντίζουμε ώστε το κόστος να ισούται με το όφελος και για τα δύο μέρη.

Η αναλυτική εκτίμηση του έργου, στέλνεται με email και έχει τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας όπου εκεί περιγράφονται όλοι οι όροι και τα βήματα της συνεργασίας.

Briefing

3

Έπειτα από την αποδοχή της προσφοράς, μεταβαίνουμε στο στάδιο της ανάλυσης του project.

Δίνουμε έμφαση στη λεπτομέρεια και διαμορφώνουμε λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, έχοντας ως παράμετρο τον υφιστάμενο ανταγωνισμό της αγοράς.

Αναλύουμε και εξετάζουμε όλες τις πλευρές του έργου, παραθέτοντας την καλύτερη δυνατή λύση για τους πελάτες μας.

Αν ο πελάτης δεν έχει αποφασίσει ήδη για την ονοματοθεσία του προϊόντος του και αφού μας ζητηθεί, αναλαμβάνουμε να προτείνουμε εμείς ιδέες σχετικά με την ονομασία του.

Σχεδιασμός

4

Έχοντας αξιοποιήσει τα έως τώρα δεδομένα και με γνώμονα πάντα τις απαιτήσεις του πελάτη, δίνουμε μορφή στην ιδέα.

Στόχος μας, η ανάπτυξη στρατηγικής του προϊόντος προκειμένου να δημιουργηθεί μια καινοτόμα προϊοντική συσκευασία. Πραγματοποιούμε ενδελεχή έρευνα ανταγωνισμού και μεταβαίνουμε στο σχεδιασμό της συσκευασίας για την ανάδειξη του προϊόντος.

Στη συνέχεια δημιουργούμε τη συσκευασία εκείνη που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να ξεχωρίζει στο ράφι και να κάνει τον καταναλωτή να επιθυμεί να αγοράσει το προϊόν.

Παρουσίαση

5

Στηριζόμενοι στα στοιχεία που έχουμε επιλέξει από κοινού με τον πελάτη (packaging design brief), παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες θα μπορούν να αναδείξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το προϊόν του πελάτη.

Οι συνηθέστερες εφαρμογές στο σχεδιασμό προϊοντικής συσκευασίας είναι: ετικέτες προϊόντων, τσάντα συσκευασίας, κουτί συσκευασίας, χαρτί περιτυλίγματος, μπουκάλι συσκευασίας και διάφορες άλλες εφαρμογές, ανάλογα το προϊόν.

Παράδοση

6

Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση των προτάσεων, δίνουμε στον πελάτη το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να καταλήξει σε μια από τις λύσεις που του έχουμε παραθέσει ή να ζητήσει τυχόν τροποποιήσεις στα σχέδια έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένα ακριβώς στο δικό του προϊόν και να τον ικανοποιούν στο έπακρο.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς τις υποδείξεις του, εφόσον προκύψουν, προσαρμόζουμε και τα σχέδια ανάλογα, για να επιτευχθεί το βέλτιστο για αυτόν αποτέλεσμα.
Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και αν ο πελάτης επιθυμεί, μπορούμε να αναλάβουμε την πλήρη επιμέλεια της εκτύπωσης των προϊόντων συσκευασίας.

Αναζητάτε

έναν αξιόπιστο συνεργάτη;
Press to go back to top
DESIGNOUS | Creative Agency