BRANDING + PACKAGING + WEB DESIGN

BRANDING

Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας, συνίσταται στη δημιουργία εικόνας της εταιρείας σας. Αυτό που κάνουμε, είναι να προσδίδουμε τον κατάλληλο χαρακτήρα, ένα brand με αξιοσημείωτα οπτικά χαρακτηριστικά τα οποία προκαλούν μια μόνιμη εντύπωση στο κοινό σας.

Δημιουργούμε λογότυπα και εταιρική ταυτότητα πλήρως προσαρμοσμένα στην κουλτούρα, τις αξίες και τις ανάγκες του brand σας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, αξιοποιούμε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και αρχών για τη δημιουργία του ολοκληρωμένου εμπορικού σας σήματος. Δίνουμε έμφαση στις λεπτομέρειες, την τοποθέτηση, τη διαφοροποίηση αλλά και σε πιο απτά στοιχεία, όπως είναι η παλέτα χρωμάτων, η τυπογραφία, τα γραφικά, η φωτογραφία, η απεικόνιση και ο σχεδιασμός. Συνδυασμένα αυτά τα στοιχεία, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ξεχωριστού brand.

Το γραφιστικό τμήμα του γραφείου μας, θα συνεργαστεί μαζί σας, έτσι ώστε να αναδείξουμε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα στην αγορά. Η προσέγγισή μας είναι ένας συνδυασμός στρατηγικής, σχεδιαστικής εξερεύνησης και φαντασίας.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

1.

Πρώτη επικοινωνία

Η πρώτη επαφή με τους πελάτες μας, πραγματοποιείται είτε στην έδρα του γραφείου μας, είτε τηλεφωνικά, είτε διαδικτυακά (email, skype, viber κ.α).

Η πρώτη αυτή επαφή, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για εμάς, καθώς αδημονούμε να γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από την ιδέα.

Λαμβάνουμε πληροφορίες για τη φιλοσοφία της επιχείρησης, τις οποίες αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βοηθάμε τον πελάτη να ορίσει σφαιρικά την ταυτότητα της δουλειάς του.

2.

Κοστολόγηση

Έχοντας λάβει τις κατευθυντήριες γραμμές από τον πελάτη, προχωράμε στη διαδικασία εκτίμησης του κόστους και του χρόνου υλοποίησης του project.

Συζητάμε εκτενέστερα και φροντίζουμε ώστε το κόστος να ισούται με το όφελος και για τα δυο μέρη.

Η αναλυτική εκτίμηση του έργου, στέλνεται με email και έχει τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας όπου εκεί περιγράφονται όλοι οι όροι και τα βήματα της συνεργασίας.

3.

Briefing

‘Έπειτα από την αποδοχή της προσφοράς, μεταβαίνουμε στο στάδιο της ανάλυσης του project.

Δίνουμε έμφαση στη λεπτομέρεια και διαμορφώνουμε λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, έχοντας ως παράμετρο τον υφιστάμενο ανταγωνισμό της αγοράς. Αναλύουμε και εξετάζουμε όλες τις πλευρές του έργου, παραθέτοντας την καλύτερη δυνατή λύση για τους πελάτες μας.

Αν ο πελάτης δεν έχει αποφασίσει ήδη για την ονοματοθεσία και αφού μας ζητηθεί, αναλαμβάνουμε να προτείνουμε εμείς ιδέες σχετικά με τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης.

4.

Σχεδιασμός

Έχοντας αξιοποιήσει τα έως τώρα δεδομένα και με γνώμονα πάντα τις απαιτήσεις του πελάτη, δίνουμε μορφή στην ιδέα.

Στόχος μας, η ανάπτυξη στρατηγικής του προϊόντος ή της υπηρεσίας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια καινοτόμα εταιρική ταυτότητα και να ενδυναμωθεί το brand.

Η εικαστική και ψηφιακή αποτύπωση της ιδέας, είναι κάτι που παίρνουμε πολύ στα σοβαρά.

Ξεκινάμε με τα προσχέδια, όπου αρχικά σχεδιάζονται στο χαρτί και έπειτα μεταφέρονται στον υπολογιστή, ενώ επιλέγουμε να δίνουμε λύσεις οι οποίες να μη μοιάζουν με κάτι άλλο, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, καθώς θέλουμε να είναι διαχρονικές, αυθεντικές και πάντα επίκαιρες.

5.

Παρουσίαση

Στηριζόμενοι στα στοιχεία που έχουμε επιλέξει από κοινού με τον πελάτη (design brief), παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες θα μπορούσαν να αναδείξουν την εικόνα της επιχείρησής του.

Προτείνουμε σχετικές ή και ενδεικτικές εφαρμογές με τη νέα εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης για να αντιληφθεί πλήρως ο πελάτης τις εφαρμογές που θα έχουν τα σχέδια που υλοποιήσαμε για την επιχείρησή του

6.

Παράδοση

Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση των προτάσεων, δίνουμε στον πελάτη το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να καταλήξει σε μια από τις λύσεις που του έχουμε παραθέσει ή να ζητήσει τυχόν τροποποιήσεις στα σχέδια έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένα ακριβώς στα μέτρα της επιχείρησής του.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς τις υποδείξεις του, που ίσως προκύψουν, προσαρμόζουμε και τα σχέδια ανάλογα, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο για αυτόν αποτέλεσμα.

Δημιουργήστε

μαζί μας κάτι μοναδικό!
Press to go back to top
Artboard 1